Polityka prywatności (RODO)

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi oraz wykorzystujemy pliki cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://dermicin.pl (dalej „Witryna”)

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

I. Administrator i Operator serwisu

Operatorem Witryny i Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych
z wykorzystaniem Witryny jest:
VITAMED PHARMACEUTICALS Sp. z o.o., 97-213 Smardzewice, Ostrowskiego 24, KRS 0000846918 adres poczty elektronicznej: biuro@vitamed.pl

II. Informacje, które zbieramy

Odwiedzając naszą witrynę internetową, możesz podać nam dwa rodzaje informacji:
(1) informacje umożliwiające identyfikację osoby, które świadomie zdecydujesz się ujawnić, które są zbierane indywidualnie (np. jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, żeby zadać nam pytanie) oraz
(2) ogólne informacje o użytkowniku, które nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację osoby, które są zbierane zbiorczo podczas przeglądania Witryny. W niektórych przypadkach, jeśli zdecydujesz się nie podawać nam żądanych informacji, możesz nie mieć dostępu do wszystkich treści lub usług naszej witryny internetowej.

III. Dane osobowe, które zdecydujesz się podać

Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, możemy poprosić Cię o pewne dane osobowe w celu dostarczenia Ci treści i/lub usług, o które prosisz. Formularz kontaktowy wskazuje dane, których podanie jest konieczne dla udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Zastrzegamy, iż możemy zachować rejestr użytkowników, którzy skontaktowali się z nami, aby właściwie odpowiedzieć na pytania lub wątpliwości oraz do celów przyszłej komunikacji.

IV. Gromadzone przez nas informacje uniemożliwiające identyfikację osoby
 1. Pliki cookie/dzienniki serwera internetowego: Podobnie, jak inne komercyjne witryny internetowe, nasza Witryna wykorzystuje standardową technologię zwaną „plikami cookie” i dzienniki serwera sieci Web do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to funkcja oprogramowania przeglądarki internetowej, która umożliwia serwerom sieci Web rozpoznawanie komputera używanego do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na dysku twardym użytkownika. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i dzienników serwera sieci Web mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony w naszej Witrynie internetowej oraz witryny internetowe odwiedzane tuż przed naszą Witryną i tuż po niej. Informacje te są zbierane zbiorczo. Żadna z tych informacji nie jest powiązana z Tobą jako osobą.
 2. Możesz oczywiście wyłączyć pliki cookie na swoim komputerze, zaznaczając to w preferencjach lub opcjach menu swojej przeglądarki. Istnieje jednak możliwość, że niektóre części naszej witryny internetowej nie będą działać poprawnie, jeśli wyłączysz pliki cookie. W przypadku pytań dotyczących wyłączenia plików cookie należy skonsultować się z dostawcą przeglądarki.
V. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a w niektórych przypadkach w celu nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w tym w celach marketingowych.
 3. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (nie wszystkie będą miały zastosowanie w konkretnym przypadku):
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 4. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
VI. Jak wykorzystujemy zebrane informacje
 1. Używamy Twoich danych osobowych, aby dostarczyć Ci informacje lub treści, o które prosiłeś, oraz, w niektórych przypadkach, w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych programów, produktów, funkcji lub usług. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas komunikatów prasowych lub jakichkolwiek innych informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail.
 2. Treść korespondencji e-mail może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 3. Używamy informacji nieidentyfikujących zebranych w naszej Witrynie w sposób zbiorczy, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania z Witryny i zwiększyć przyjemność i doświadczenie. Na przykład możemy wykorzystać te informacje do ulepszenia projektu i zawartości Witryny lub do analizy oferowanych przez nas programów i usług.
 4. Możemy zatrudniać inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Nasi pracownicy, agenci i kontrahenci, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do ochrony tych informacji w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.
 5. Możemy zapewnić dostęp do twoich danych osobowych, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu współpracy w dochodzeniach policyjnych lub innych postępowaniach prowadzonych przez uprawnione do tego organy, w celu ochrony przed niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanym użyciem Witryny, w celu ograniczenia naszej odpowiedzialności prawnej i ochrony naszych praw lub chronić prawa i bezpieczeństwo osób odwiedzających Witrynę lub opinii publicznej. W takich przypadkach informacje są dostarczane tylko w tym ograniczonym celu.
 6. Nie będziemy udostępniać twoich danych osobowych w sposób inny niż opisany powyżej bez umożliwienia ci rezygnacji z takiego wykorzystania lub innego zakazu takich niepowiązanych zastosowań.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
VII. Przekazywanie danych osobowych przez granice

Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane, przetwarzane i/lub przechowywane w innym kraju niż Twoje miejsce zamieszkania. W krajach tych mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych równoważne z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Gdy przekazujemy Twoje dane za granicę, podejmujemy rozsądne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, w tym poprzez stosowanie w stosownych przypadkach wzorcowych klauzul UE oraz zgodnie z naszymi Regułami korporacyjnymi i umowami wewnątrzgrupowymi.

VIII. Techniki marketingowe i linki do innych stron
 1. W ramach Witryny możemy stosować analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek (plików cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 1. W ramach Witryny możemy stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie (zobacz punkt IV).
 2. W Witrynie mogą być stosowane:
  1. rozwiązania badające zachowanie użytkowników poprzez rejestrowanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. Rejestracji nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe;
  2. rozwiązania automatyzujące działanie Witryny w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraziłeś zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od nas;
  3. piksele Facebooka, Instagrama lub innych mediów społecznościowych. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) lub inny dostawca usług wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Witryny. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, My nie przekazujemy żadnych dodatkowych danych osobowych tym serwisom. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu (zobacz punkt IV).
 3. Nasza Witryna zawiera łącza do witryn osób trzecich, jak również do innych witryn będących własnością i/lub obsługiwanych przez VITAMED PHARMACEUTICALS. Należy pamiętać, że VITAMED PHARMACEUTICALS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w witrynach stron trzecich. Należy również pamiętać, że polityka prywatności innych witryn VITAMED PHARMACEUTICALS może nieco różnić się od polityki prywatności tej witryny internetowej. Dlatego zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny internetowej, która zbiera dane osobowe.